Rekordmånga antagna till utbildning i höst

‚ÄčAntalet personer som antagits till ett program eller en kurs i höst vid landets universitet och högskolor är fortsatt högt. Det visar ny statistik från Verket för högskoleservice, VHS. Statistiken visar också att de nya tillträdesreglerna som började gälla fullt ut inför antagningen till hösten bland annat har inneburit att inte lika många sökande som tidigare har nått maxpoäng.

När de efterlängtade antagningsbeskeden nu har börjat skickas ut får över 270 000 personer besked om att de antagits till en utbildning under hösten. Jämfört med 2009 är det en ökning med 3 procent. Ett nytt rekord när det gäller antalet antagna till universitet och högskolor.  Över 331 000 personer är behöriga sökande till höstterminen 2010.

Efter det första urvalet är det drygt 50 % färre behöriga sökande som har uppnått maximalt meritvärde jämfört med 2009. Men det krävs fortfarande höga betyg för att kunna hävda sig i konkurrensen om de populäraste utbildningarna. För att komma in på exempelvis läkarprogrammet krävs högsta möjliga meritvärde på 22,5. Det inkluderar 2,5 så kallade meritpoäng. Meritpoäng får sökande som läst särskilda kurser i gymnasieskolan i bland annat språk och matematik.

Till drygt 100 programutbildningar krävs att den sökande har ett meritvärde som överstiger 20,0. Sökande med slutbetyg från gymnasieskolan utfärdat före 2003 kan inte antas på sina betyg till dessa utbildningar eftersom de inte får tillgodoräkna sig meritpoäng och därför kan få högst 20,0 i meritvärde.  

– Ett alternativ för dem är att göra högskoleprovet, vilket också är en ytterligare möjlighet att bli antagen för alla behöriga som inte har höga betyg, säger Pierre Bastin, tf myndighetschef på VHS.

Av det totala antalet antagna och behöriga sökande är strax över 60 procent kvinnor och drygt 40 procent män. En fördelning som sett ungefär likadan ut under de senaste åren. 70 procent av de som är behöriga sökande och som har fått högsta meritpoäng (2,5) till minst ett sökalternativ är kvinnor.

Antagningsbeskeden till de sökande börjar publiceras på studera.nu med början i dag. Efter urval två, som genomförs i början av augusti, får de som hamnat på en reservplats besked om de kommer in.

Högskoleverket kommer under hösten att inleda en utvärdering de nya tillträdesreglerna.

För statistik kring antagningen, besök VHS webbplats: www.vhs.se.

 

VHS Presstjänst

076-762 70 18

press@vhs.se

Verket för Högskoleservice, VHS, är en avgiftsfinansierad myndighet under utbildningsdepartementet, som på uppdrag av universitet och högskolor genomför antagningar till högre utbildning via vår e-tjänst. Vi ger information och stöd till sökande och bedömer utländska gymnasiebetyg. Dessutom utvecklar och förvaltar vi informationssystem samt erbjuder tjänster inom bland annat upphandlingsområdet.

Om oss

Verksamheten består i huvudsak av styrning och handläggning av antagning till universitet och högskolor, systemförvaltning samt bedömning av utländska betyg. Vid myndigheten arbetar ca 120 anställda