Nej, intresset för gör-det-själv större än någonsin!

Tjugo procent av Sveriges villaägare anser att intresset för att göra saker själv
hemma ökar. Men vad gör man helst – och vem i familjen gör det?

Vi i Villas nya undersökning villlapanelen har tagit pulsen på intresset för gör-det-själv i de svenska villaområdena. Det visar sig att detta är en folkrörelse som bara ökar, men att könsrollerna är lika väl cementerade som entrétrapporna.

53,7 procent av de svenska villaägarna uppger att intresset för att fixa hemma är lika hett som tidigare. Hela 20,1 procent märker av ett ökande intresse, medan bara 11,5 procent anar sig till en minskning.

Och villaägarna lever också som de lär. Över hälften (52,2%) gör de flesta jobben på huset själva för att de tycker att det är kul. 24,1 fixar bara lite småjobb medan 18,3 tycker att är för dyrt med hantverkare och därför känner att de måste jobba själva, även om de kanske helst sluppit. Bara två procent tycker att det är tråkigt och anlitar därför hantverkare.

-Jag är otroligt imponerad över hur händiga Sveriges villaägare är, säger Camilla von Otter som är chefredaktör för Vi i Villa. Inget jobb verkar dem främmande och det är mycket intressant att trenden att göra saker själv nu också ökar. Det verkar också som om intresset går i arv.

Så många som 20,8 procent av villaägarna uppger nämligen att de barn och ungdomar som de kommer i kontakt med är mycket intresserade av att göra saker själva. Ännu fler (28,9%) hjälper gärna till om de blir ombedda. 12,7 av ungdomarna ställer motvilligt upp på småjobb – men smiter helst undan. 8,9 procent verkar helt ointresserade av att hjälpa till.

Men vem gör vad hemma? Hur ser villaägarna på föredelningen av uppgifterna mellan män och kvinnor?

De vanligaste jobben som man gör tillsammans är att fixa och förbättra i huset (58,7%) följt av städning (56%), snöskottning (51,4%) och matlagning (50,4%).

De vanligaste manliga sysslorna är:

1. Rensa takrännor och stuprör (63,7 %)
2. Byta till vinterdäck (59,4%)
3. Rensa avlopp (49,9%)
4. Ta ansvar för uppvärmningen (46.7%)
5. Skotta snö (33,4%)

De vanligaste kvinnliga sysslorna:

1. Sköta tvätten (62,1%)
2. Förnya inredningen (49,1%)
3. Laga mat (40,9%)
4. Städa (35,8%)
5. Rensa avlopp (18,1%)

-Jag blev lite överraskad av att villaägarna är så traditionella när det gäller rollerna i hemmet – 35 procent av kvinnorna ansvarar till exempel för städningen medan bara fem procent av männen gör det. När det gäller att förnya inredningen har 49,1 procent av kvinnorna huvudansvaret för det medan bara 3,9 procent av männen vill ta ansvar för att det är snyggt hemma, säger Camilla von Otter.

I linje med intresset för gör-det-själv köper villaägarna också in väldigt få tjänster. De vanligaste är att man låter någon annan byta däck (21,3%), städa (3%) eller rensa avloppen (3%).

För mer information, kontakta:

Camilla von Otter, chefredaktör Vi i Villa

Mail: camilla.vonotter@viivilla.se 
Mobil: 070-400 51 45

Om undersökningen och Vi i Villa

Totalt har 1 750 villaboende från 20 år och uppåt deltagit i undersökningen. Undersökningen genomfördes 16-29 september 2013. Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden. Det är en återkommande undersökning inom olika aspekter i villalivet och initiativtagare är Vi i Villa.

Vi i Villa är Sveriges största tidning med en räckvidd på ca 2 084 000 läsare. Camilla von Otter är chefredaktör och tidningen distribueras gratis tio gånger per år till samtliga villahushåll i Sverige. Den gedigna kunskapen om och kontaktytan med villaägaren leder till intressant, rolig och viktig information. Se även www.viivilla.se och för bilder www.cisionwire.se/vi-i-villa

Taggar:

Om oss

Vi i Villa är Sveriges största tidning med en upplaga på 2 118 842 exemplar (Källa: posten juli 2012). Tidningen utkommer åtta gånger per år till samtliga villahushåll i Sverige. Varje enskilt nummer har cirka 2,1 miljoner (Källa: Orvesto Konsument 2011:Helår).

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Intresset för hemmafixande verkar gå i arv.
Camilla von Otter