Forskningsresultat från studie med Multi Frekvens Vibrametri på barn och ungdomar skall presenteras som en posterpresentation

Forskningsresultat från studie med Multi Frekvens Vibrametri på barn och ungdomar skall presenteras som en posterpresentation vid American Diabetes Associations Scientific Sessions.

Läkaren och doktoranden Erik Ising, vid Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet, skall presentera sina forskningsresultat vid American Diabetes Associations (ADA) Scientific Sessions i San Diego, USA, i juni 2017. Erik Ising har genomfört en studie på barn och ungdomar med typ 1 diabetes, med användning av Multi Frekvens Vibrametri, för att undersöka ifall nervskador i händer och fötter orsakade av diabetes går att upptäcka.

Erik Ising har genomfört en studie med Multi Frekvens Vibrametri för att undersöka den vibrotaktila känseln, det vill säga känsel för vibrationer, för att se om det är möjligt att identifiera individer med tidig känselnedsättning i händer och fötter, bland barn och ungdomar med typ 1 diabetes.

- Resultaten av den här studien är intressanta. Vi är glada att få möjlighet att presentera studien på American Diabetes Associations Scientific Sessions, säger Erik Ising, läkare och doktorand, vid Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet.

All information i det inlämnade abstraktet är preliminär och kan komma att ändras fram till presentationen vid ADA’s 77:e vetenskapliga session. All information i abstraktet är föremål för embargo till 22:00 Pacific Time, lördagen den 10 Juni, 2017.

Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB, 040 – 650 14 12, info@vibrosense.com
www.vibrosense.comVibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på  AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige.

Om oss

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på small cap-listan AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige. www.vibrosense.com

Prenumerera

Dokument & länkar