Horizon 2020 tilldelar inte anslag till VibroSense

Europeiska kommissionen har beslutat att inte anslå några medel från Horizon 2020 till VibroSense Dynamics (”VibroSense”) i bolagets senaste ansökan. VibroSense har emellertid fått bra betyg från EU-kommissionen i dess granskning och EU-kommissionen har utfärdat ett så kallat ”Seal of Excellence” vilket är till hjälp om VibroSense ansöker om andra EU-bidrag i framtiden. Avslaget innebär inte några negativa konsekvenser för bolaget, utan VibroSense fortsätter enligt tidigare kommunicerad plan.

I beslutstexten framhåller EU-kommissionen bland annat att man bedömer att det kommer att finnas en efterfrågan på VibroSense instrument och metod. Dessutom gör EU-kommissionen bedömningen att det kommer att finnas en betalningsvilja. Totalt fick VibroSense 13,80 poäng. Detta innebär att bolaget med god marginal tagit sig över tröskelvärdet som uppgår till 12 poäng. EU-kommissionens beslut får inte några negativa konsekvenser för VibroSense utan bolaget fortsätter enligt tidigare kommunicerad plan. Om EU-kommissionen hade beslutat att tilldela VibroSense bidrag hade bolaget givits möjlighet att bland annat starta studier utöver sådana som redan är planerade.

- Att Horizon 2020 inte tilldelar VibroSense det ansökta anslaget leder inte till några negativa konsekvenser för bolaget. Emissionslikviden som vi hoppas att få in genom den pågående emissionen räcker för att uppnå alla de milstolpar vi utlovat; t.ex. CE-märkning, produktionsstart under Q4 2017, etablering av referenscenter och försäljning i utvalda EU-länder, säger Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB.

Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB, 040 – 650 14 12, info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

Denna information är sådan information som VibroSense Dynamics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den15 mars 2017.


VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på  AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige.

Om oss

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på small cap-listan AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige. www.vibrosense.com

Prenumerera

Dokument & länkar