Marknadsmeddelande 40/17 Information om företrädesemission i VibroSense Dynamics AB - korrigerad version

Korrigerad version på grund av felaktigt orderboks-ID för betald tecknad unit i den engelska versionen.

Sista dag för handel i bolagets aktie (VSD B) med rätt till tilldelning av uniträtter i emissionen är den 22 februari 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till uniträtter är den 23 februari 2017.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Innehav av tio (10) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny unit för 20,50 SEK per unit. (2:10 á 10,25 SEK/aktie)

Uniträtterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 2 mars 2017 till och med den 14 mars 2017. Teckningstiden är den 2 mars 2017 till och med den 16 mars 2017.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 2 mars 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Information om uniträtten:
Kortnamn: VSD UR B
ISIN-kod: SE0009663685 
Orderboks ID: 133394
Första handelsdag: 2 mars 2017
Sista handelsdag: 14 mars 2017
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad unit:
Kortnamn: VSD BTU B
ISIN-kod: SE0009663693
Orderboks-ID: 133395
Handelsperiod: 2 mars 2017 fram till dess att Bolagsverket registrerat emissionen
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 1 mars 2017.

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post info@aktietorget.se

Om oss

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på small cap-listan AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige. www.vibrosense.com