Marknadsmeddelande 45/18 – Namnändring av VibroSense Dynamics AB:s teckningsoption TO 1

Endast förändring av teckningsoptionens namn och kortnamn. Teckningsoptionen kommer att handlas under det nya namnet från och med den 23 februari 2018.

Information om teckningsoption:

Bolagsnamn (oförändrat): VibroSense Dynamics AB
LEI (oförändrad): 549300QZ48SSKPSY8T50
Organisations nr (oförändrat): 556669-2223
Nytt instrumentnamn: VibroSense Dynamics TO 1 B
Tidigare instrumentnamn: VibroSense Dynamics TO 1
Nytt kortnamn: VSD TO 1 B
Tidigare kortnamn VSD TO 1                                   
ISIN-kod (oförändrad): SE0009663784
Orderboks-ID (oförändrad): 40Y9
CFI (oförändrad): RMXXXX
FISN (oförändrad):
VIBROSENSE/OPT RTS 20180328
Första datum för handel med nytt namn: 23 februari 2018                           

Stockholm den 20 februari, 2018

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på small cap-listan AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige. www.vibrosense.com