Nytt kortnamn för teckningsoptioner av serie TO 1

VibroSense Dynamics AB (”VibroSense”) meddelar härmed att kortnamnet för bolagets teckningsoptioner av serie TO 1, vilka handlas under kortnamnet ”VSD TO 1”, kommer att ändras till ”VSD TO 1 B”. Första dag för handel med nytt kortnamn är den 23 februari 2018.

Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 är den 7-28 mars 2018. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en nyemitterad B-aktie till en kurs om 10,25 SEK per B-aktie.

Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB, 040 – 650 14 12, info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar  medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige.

Om oss

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på small cap-listan AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige. www.vibrosense.com

Prenumerera

Dokument & länkar