Preliminära, mycket goda resultat från pågående studie

Ett unikt referensmaterial baserat på data från 750 friska män och kvinnor har samlats in en studie med syfte att få fram ett normalmaterial till VibroSense Dynamics (VibroSense) nya instrument. Materialet innehåller data från både händer och fötter.

Studien som syftar till att samla in data från friska kvinnor och män har kommit en bra bit på väg. Insamlad data skall ingå i VibroSense nya instrument, ett verktyg och stöd vid diagnostik av sensoriska nervskador i händer och fötter.

Materialet håller mycket god kvalitet vilket innebär att det väl representerar vuxna friska individer. Under hösten har rekryteringen av försökspersoner gått över förväntan varför åldersspannet utökats till personer mellan 20 och 80 år (från 20-70 år).

Under november i år kommer normalmaterialet läggas in i en pågående prospektiv diabetesstudie som genomförs på Endokrinologen på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Studien går bland annat ut på att jämföra känseln i fötterna mellan diabetespatienter och friska individer. Normalmaterialet har under en längre tid efterfrågats av deltagande diabetespatienter. Studien, som leds av överläkare Eero Lindholm, har dessutom förlängts på grund av att man gjort mycket värdefulla upptäckter.

”Vi har tagit stora steg framåt i de studier där VibroSense Meter används vilket kommer att öka intresset för bolagets produkt och metod. Vi räknar med att runt årsskiftet att ha undersökt drygt 800 friska kvinnor och män. Därutöver pågår studier för att undersöka hur VibroSense Meter kan användas inom diabetesvården och CIPN, cellgiftsinducerad perifer neuropati. Vi kan redan nu utlova resultat som kommer att intressera forskare och läkare.”, säger Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB

Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB, 040 – 650 14 12, info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

Denna information är sådan information som VibroSense Dynamics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2017.


Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar  medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige.

Om oss

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på small cap-listan AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige. www.vibrosense.com

Prenumerera

Dokument & länkar