Underlag inför årsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ)

Bifogade underlag inför årsstämman i VibroSense Dynamics AB (publ), 556669-2223, är nu publicerade på Aktietorgets och bolagets hemsida. Årsstämman hålls fredagen den 29 september 16:00-17:00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41 i Malmö.

Malmö i 9 september 2017

VibroSense Dynamics AB (publ)

STYRELSEN

Kontakt
Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB, 040 – 650 14 12, info@vibrosense.se.

www.vibrosense.se

Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid perifer sensorisk neuropati, dvs nervskador i händer och fötter till sjukhus, diabetesmottagningar, företagshälsovård, vårdcentraler och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige

Om oss

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på small cap-listan AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige. www.vibrosense.com