VibroSense deltar på Sedermeradagen Stockholm den 16 november

VibroSense Dynamics AB (”VibroSense”) kommer att delta vid Sedermeradagen Stockholm den 16 november 2017 med syftet att informera om sin verksamhet och framtidsutsikter för befintliga och potentiella investerare.

VibroSense förbereder just nu lansering av bolagets nya fot- och handinstrument. Fredrik Westman, som är styrelseledamot i VibroSense, kommer presentera bolaget. Investerarträffen hålls på Waterfront Congress Centre den 16 november 2017. Dagen inleds med frukostservering 07.30 och avslutas med mingel och öppen Börsbar.

Sedermeradagen Stockholm arrangeras av Sedermera Fondkommission och deltagande är gratis. Anmälan sker via www.sedermeradagen.se. Notera att antalet platser är begränsat.

Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB, 040 – 650 14 12, info@vibrosense.com
www.vibrosense.comOm VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar  medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige.

Om oss

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på small cap-listan AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige. www.vibrosense.com

Prenumerera

Dokument & länkar