VibroSense Dynamics har beviljats patent i Brasilien

Det brasilianska patentverket har godkänt VibroSense Dynamics patentansökan vilket ytterligare förstärker bolagets IP-skydd.

Det godkända patentet skyddar VibroSense Dynamics teknik för att övervaka hur hårt en patient trycker sin hand eller fot på den vibrerande tappen när känseln undersöks.

Utöver patent äger VibroSense Dynamics rättigheterna till den åldersmatchade normaldatan (normalmaterial) mot vilken alla mätningar jämförs. Vidare kontrollerar bolaget flera variabler som kan påverka mätresultatet, till exempel hudtemperatur. Godkännandet av patentet jämte ägandet av normalmaterial och kontroll av variabler innebär en ytterligare förstärkning av VibroSense Dynamics IP-skydd.

Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB, 040 – 650 14 12, info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

Denna information är sådan information som VibroSense Dynamics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 december 2017.


Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar  medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige.

Om oss

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på small cap-listan AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige. www.vibrosense.com

Prenumerera

Dokument & länkar