VibroSense Meter 2 utvärderas av fyra Arbets- och Miljömedicinkliniker och TestMiljö Halland.

Fyra Arbets- och Miljömedicinkliniker och TestMiljö Halland kommer att utvärdera det nya instrumentet VibroSense Meter 2 ur ett kliniskt perspektiv.  Utvärderingen, som är ett led i bolagets produktlansering, beräknas pågå i två månader med start i början av mars 2018.  

Arbets- och Miljömedicinklinkerna (AMM) vid universitetssjukhusen i Sverige använder sedan lång tid tillbaka VibroSense Dynamics handinstrument rutinmässigt vid undersökningar av känseln i händer. Med start i mars kommer bolagets nya produkt VibroSense Meter 2, ett kombinerat hand- och fotinstrument, att testas av AMM klinikerna i Lund, Sahlgrenska i Göteborg, Akademiska sjukhuset i Uppsala samt AMM i Umeå. Avsikten är att testa funktionaliteten och utvärdera produkten ur ett kliniskt användarperspektiv. VibroSense Meter 2 ger förbättrade möjligheter och stöd för diagnos med hjälp av så kallad differentialdiagnostik genom att känseln i både händer och fötter kan undersökas.

Vidare kommer TestMiljö Halland göra en produktutvärdering med fokus på fotundersökningar inom diabetesvården. Arbetet skall göras av en tvärvetenskaplig kompetenspanel med kompetens från Högskolan i Halmstad, Region Halland och halländska kommuner. Syftet är att bedöma VibroSense Meter 2 från olika användarperspektiv: medicinskt, logistiskt, omvårdnadsmässigt och ekonomiskt. Kunskaperna syftar till att bolaget ska kunna anpassa sitt erbjudande till både primärvård och specialistvård.

-          Vi har sedan lång tid tillbaka ett mycket bra samarbete med Arbets- och Miljömedicinklinikerna och vi kommer få en ovärderlig feedback från dem. Klinikerna är mycket bra referenskunder för våra kontakter med exempelvis cancer- och diabeteskliniker i såväl Sverige som utomlands. Utvärderingen av TestMiljö Halland ser vi som ett första steg för produkten in i primärvården som en är en stor och viktig marknad inom vårt affärsområde diabetes, säger Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB.

Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB, 040 – 650 14 12, info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

Denna information är sådan information som VibroSense Dynamics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2018.


Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar  medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige.

Om oss

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på small cap-listan AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige. www.vibrosense.com

Prenumerera

Dokument & länkar