VibroSense tillförs cirka 7,3 MSEK genom optionsinlösen

Under mars 2018 har innehavare av teckningsoptioner av serie 2015/2018 och teckningsoptioner av serie

TO 1 B i VibroSense Dynamics AB (”VibroSense”) kunnat teckna B-aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt nyttjades 630 333 teckningsoptioner av serie TO 1 B, vilket innebär en nyttjandegrad om cirka 84,4 procent. Vidare nyttjades samtliga 122 100 teckningsoptioner av serie 2015/2018. VibroSense tillförs genom teckningsoptioner av serie TO 1 B cirka 6,5 MSEK före emissionskostnader. VibroSense tillförs ytterligare cirka 0,8 MSEK genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie 2015/2018. Totalt tillförs VibroSense således cirka 7,3 MSEK genom nyttjandet av teckningsoptioner före emissionskostnader.

Teckningsoptioner av serie TO 1 B
Totalt nyttjades 630 333 teckningsoptioner av serie TO 1 B, vilket innebär att 630 333 nya B-aktier registreras hos Bolagsverket. VibroSense tillförs således cirka 6,5 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 0,35 MSEK.

Teckningsoptioner av serie 2015/2018

Totalt nyttjades samtliga 122 100 teckningsoptioner av serie 2015/2018, vilket innebär att 122 100 B-aktier nyemitteras. VibroSense tillförs således cirka 0,8 MSEK.

Antal aktier och aktiekapital
Antalet aktier i VibroSense kommer efter registrering hos Bolagsverket att uppgå till 9 712 293 stycken (varav 448 840 B-aktier) och aktiekapitalet kommer att uppgå till 971 229,30 SEK.

Kontakt
Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 650 14 12
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

Denna information är sådan information som VibroSense Dynamics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april 2018.

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar  medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige.

Om oss

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på small cap-listan AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige. www.vibrosense.com

Prenumerera

Dokument & länkar