Företrädesemission slutförd

Företrädesemissionen i Mintage Scientific AB (publ) är nu genomförd. Omkring 58 procent, motsvarande 6,9 mkr tecknades av befintliga aktieägare samt genom teckning utan företräde. Resterande delen, motsvarande omkring 5 mkr tecknades genom garantiåtagande.

Efter det att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Mintage Scientific att uppgå till 33 807 765 och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 690 388 kronor.

Genom nyemissionen får Mintage Scientific möjligheter att fortsätta utvecklingen av Vicore Pharma och I-Tech och utnyttja de möjligheter som finns att bygga värden i bolagen. Det är positivt att en stor del av Mintage Scientifics befintliga aktieägare valt att delta i emissionen och fortsätta stötta bolaget. Vi tackar för förtroendet och ser fram emot en spännande utveckling i våra två innehav.

 

Om oss

Vicore Pharma utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn. Bolagets läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för idiopatisk lungfibros, en ovanlig sjukdom för vilken C21 erhållit särläkemedelsstatus både i EU och USA. C21 utforskas vidare prekliniskt för ett antal sällsynta sjukdomar där AT2-receptorn spelar en viktig roll. Vicore Pharma är baserat i Astra Zenecas Bioventurehub i Mölndal. Bolagets aktie (VICO) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med Erik Penser Bank som Certified adviser. För ytterligare information se www.vicorepharma.com

Prenumerera