Nyemissionen i Vicore Pharma Holding AB (publ) övertecknad

Vicore Pharmas företrädesemission tecknades till 178 procent och tillför Bolaget 25,5 mkr och cirka 400 nya ägare. Första handelsdag på Nasdaq First North är beräknad till den 10 december 2015.

Företrädesemissionen om 19,5 mkr som genomförs inför listning på Nasdaq First North tecknades till 178 procent, varav 75 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och 104 procent utan stöd av teckningsrätter. Det stora intresset medför att styrelsen beslutat att utnyttja hela övertilldelnings-optionen om 6,0 mkr. Detta innebär att bolaget tillförs 25,5 mkr före transaktionskostnader.

I emissionen emitteras 3 248 144 aktier och i övertilldelningsoptionen ytterligare 1 000 000 aktier. Totalt emitteras 4 248 144 aktier till en kurs om 6,00 kronor. Efter att emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i bolaget uppgå till 12 368 504 och aktiekapitalet till 6 184 251,90 kronor. Genom nyemissionen tillförs bolaget cirka 400 nya aktieägare och det totala antalet aktieägare uppgår därefter till cirka 900.

Vi är väldigt glada att både befintliga och nya aktieägare har visat oss och vår verksamhet förtroende genom att teckna i nyemissionen. Genom tillskottet av arbetskapital är vi övertygade om att vi kommer kunna rapportera väsentliga utvecklingssteg till våra aktieägare framöver säger vd Per Jansson

Avräkningsnota med betalningsinstruktioner skickas idag till de som tilldelas aktier utan företrädesrätt. De som tecknat i emissionen erhåller BTA till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. När emissionen är registrerad hos Bolagsverket kommer aktierna att levereras till angivet VP-konto eller depå.

Handel med aktier och BTA beräknas inledas den 10 december 2015. Handeln i BTA kommer hållas fram till dess att emissionen slutligen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av december 2015. Aktiens handelsbeteckning är VICO, med ISIN-kod SE0007577895 och ISIN-kod BTA är SE0007666474.

Finansiell rådgivare i samband med nyemission och listning är Redeye. MAQS Advokatbyrå Göteborg är legala rådgivare i samband med framtagandet av emissionsprospektet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:Per Jansson, VD
Tel: 0709-17 47 46 eller e-mail:per.jansson@vicorepharma.com

Om oss

Vicore Pharma utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn. Bolagets läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för idiopatisk lungfibros, en ovanlig sjukdom för vilken C21 erhållit särläkemedelsstatus både i EU och USA. C21 utforskas vidare prekliniskt för ett antal sällsynta sjukdomar där AT2-receptorn spelar en viktig roll. Vicore Pharma är baserat i Astra Zenecas Bioventurehub i Mölndal. Bolagets aktie (VICO) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med Erik Penser Bank som Certified adviser. För ytterligare information se www.vicorepharma.com

Prenumerera