VD intervju med Per Jansson, Vicore Pharma

Redeye har publicerat en intervju med Vicore Pharmas VD Per Jansson.

Se hela intervjun hos  Redeye .

Nina Carlén, IR, Communication & Administration coordinator
Tel: 0763-90 94 04 eller e-mail:  nina.carlen@vicorepharma.com  

Om Vicore Pharma Holding AB
Vicore Pharma ägs till fullo av Vicore Pharma Holding AB som är ett holding-, och managementbolag noterat på Nasdaq First North. Vicore Pharma utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn i Renin-Angiotensin systemet. Visionen är att etablera AT2-agonister som en ny och effektiv klass av läkemedel. Vår läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för i första hand den svåra sjukdomen idiopatisk lungfibros. För ytterligare information se  www.vicorepharma.com

Vicore Pharmas aktier är noterade på NASDAQ Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet VICO. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Taggar:

Prenumerera