Vicore Pharmas intressebolag I-Tech genomför nyemission om 44,1 Mkr inför notering på Nasdaq First North

Idag offentliggjorde I-Tech att bolaget avser att genomföra en nyemission med efterföljande notering på Nasdaq First North. Nyemissionen omfattar maximalt 2 150 000 aktier som emitteras till kursen 20,5 kronor. Nyemissionen innebär en utspädning för befintliga ägare om maximalt ca 18,0 procent.

Vicore Pharma äger sedan tidigare 2 075 392 aktier i I-Tech, vilket motsvarar en ägarandel om 21,2 procent före nyemissionen. Antalet aktier i I-Tech uppgår till 9 777 185 och baserat på emissionskursen värderas I-Tech till ca 200 Mkr före nyemissionen.

Teckningstiden för nyemissionen i I-Tech pågår under perioden 3-18 maj 2018 och preliminär första dag för handel är den 28e maj 2018. Nyemissionen omfattas till ca 60,5 procent av teckningsförbindelser från ett antal institutionella och privata investerare.

Ytterligare information om nyemissionen och noteringen på First North återfinns i I-Techs pressmeddelande: https://news.cision.com/se/i-tech/r/i-tech-ab-genomfor-nyemission-om-44-1-mkr-infor-notering-pa-nasdaq-first-north,c2510490  

Ett prospekt med fullständiga villkor finns tillgängligt på i-tech.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Jansson, VD, 0709-17 47 46, per.jansson@vicorepharma.com 

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)Vicore Pharma AB utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn. Bolagets läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för idiopatisk lungfibros, en ovanlig sjukdom för vilken C21 erhållit särläkemedelsstatus både i EU och USA. C21 utforskas vidare prekliniskt för ett antal sällsynta sjukdomar där AT2-receptorn spelar en viktig roll. I-Tech AB har utvecklat och kommersialiserar en substans för användning i fartygsfärg för att motverka påväxt av främst havstulpaner på fartygens skrov. Bolagen är baserade i Astra Zenecas Bioventurehub i Mölndal. Bolagets aktie (VICO) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med Erik Penser Bank som Certified adviser. För ytterligare information se www.vicorepharma.com

Taggar:

Om oss

Vicore Pharma utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn. Bolagets läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för idiopatisk lungfibros, en ovanlig sjukdom för vilken C21 erhållit särläkemedelsstatus både i EU och USA. C21 utforskas vidare prekliniskt för ett antal sällsynta sjukdomar där AT2-receptorn spelar en viktig roll. Vicore Pharma är baserat i Astra Zenecas Bioventurehub i Mölndal. Bolagets aktie (VICO) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med Erik Penser Bank som Certified adviser. För ytterligare information se www.vicorepharma.com

Prenumerera

Dokument & länkar