Victoria Park förtätningsprojekt Linköping Illustration av Strategisk Arkitektur


Fotograf: Strategisk Arkitektur

Victoria Park förtätningsprojekt Linköping Illustration av Strategisk Arkitektur

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Victoria Park AB är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fokus på bostäder. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i Sverige. Med god finansiell ställning och en fortsatt ökad intjäningsförmåga skapar Victoria Park ökat aktieägarvärde genom hållbar förvaltning, hög förädlingstakt i värdehöjande investeringar, förtätning samt förvärv.

Prenumerera