Victoria Park: Ny fastighetschef på Victoria Park

Per Ekelund blir ny fastighetschef på Victoria Park AB.

Per Ekelund kommer närmast från Akelius, där han varit regionchef i sju år. Han tillträder sin nya tjänst i maj 2013.

- Med mångårig erfarenhet av branschen i ledande positioner är Per Ekelund rätt person att bygga upp och leda arbetet med att utveckla och förvalta bolagets fastigheter, säger Greg Dingizian, vd på Victoria Park.

Per Ekelund, född 1971, har varit regionchef på Akelius de senaste sju åren, där han varit ansvarig för region Syd vilket omfattar 10 500 lägenheter från Eskilstuna i norr till Trelleborg i söder. Dessförinnan har han varit fyra år inom Trelleborgkoncernen som produktområdeschef.

- Jag ser med tillförsikt fram emot utmaningen att vara med och utveckla såväl bolaget som dess bostadsområden, säger Per Ekelund.

Bilaga:
Foto Per Ekelund

2 april 2013

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
VD Greg Dingizian, telefon 0733-98 40 00

Victoria Park AB (publ)
Box 300 50,
200 61 Limhamn
Tel 040-16 74 40
Org nr 55 66 95-0738
Säte Limhamn
www.victoriapark.se

Om Victoria Park
Victoria Park AB (publ) är ett fastighetsbolag med affärsområden för utveckling av livsstilsboende och förvaltningsfastigheter. Bolaget har utvecklat livsstilsboendet Victoria Park för människor som vill kombinera ett bekvämt boende med ett socialt och aktivt liv. Sveriges första Victoria Park har byggts vid Limhamns kalkbrott i Malmö.

Bolagets fastighetsbestånd uppgår till cirka 85 000 kvm fördelat på ca 79 000 kvm bostäder och ca 6 000 kvm kommersiella lokaler i Malmö. Därtill äger bolaget byggrätter motsvarande cirka 19 000 kvm/BTA vid Limhamns kalkbrott i Malmö.

Victoria Park noterades på NASDAQ OMX First North den 14 november 2007 och handlas under beteckningen VICP. Aktiens ISIN-kod är SE0002216713. Certified Adviser för bolaget är Mangold Fondkommission AB, www.mangold.se

Om oss

Victoria Park AB är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fokus på bostäder. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i Sverige. Med god finansiell ställning och en fortsatt ökad intjäningsförmåga skapar Victoria Park ökat aktieägarvärde genom hållbar förvaltning, hög förädlingstakt i värdehöjande investeringar, förtätning samt förvärv.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar