Victoria Park: Victoria Park Bokslutskommuniké 2012

Koncernens resultat Fjärde kvartal Ackumulerat 2012
Intäkter 2 077 Tkr (5 086) 247 355 Tkr (25 791)
Bruttoresultat -1 821 Tkr (-4 365) 37 355 Tkr (-9 658)
Rörelseresultat -5 515 Tkr (-7 986) 22 383 Tkr (-23 426)
Periodens resultat 42 858 Tkr (-7 741) 60 170 Tkr (-23 409)
Resultat per aktie 0,87 kr (-0,21) 1,62 kr (-0,63)

Viktiga händelser under året

  • Under maj färdigställdes Brf Allén, den andra etappen på Victoria Park i Malmö. I samband med genomförd vinstavräkning har Brf Allén utgått från koncernens räkenskaper
  • I juni tillträdde Greg Dingizian som vd
  • Den 27 juni höll bolaget extrastämma där en justerad bolagsordning för utökad affärsverksamhet av förvaltningsfastigheter antogs
  • I oktober förvärvades fastigheten Öresundsgården, Limhamn på ca 12 000 kvm för 110 Mkr. Tillträde under januari 2013
  • I december förvärvades och tillträddes åtta fastigheter på Herrgården, Rosengård på ca 73 000 kvm för ca 280 Mkr

Bilaga: Bokslutskommuniké 2012 

14 februari 2013

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
VD Greg Dingizian, telefon 0733-98 40 00

Victoria Park AB (publ)
Box 300 50, 200 61 Limhamn
Tel 040-16 74 40
Org nr 55 66 95-0738, Säte Limhamn
www.victoriapark.se/bolaget
www.victoriapark.se/press

Om Victoria Park
Victoria Park AB (publ) är ett fastighetsbolag med affärsområden för utveckling av livsstilsboende och förvaltningsfastigheter. Bolaget har utvecklat livsstilsboendet Victoria Park för människor som vill kombinera ett bekvämt boende med ett socialt och aktivt liv. Sveriges första Victoria Park har byggts vid Limhamns kalkbrott i Malmö. Bolagets fastighetsbestånd uppgår till cirka 85 000 kvm fördelat på ca 79 000 bostäder och ca 6 000 kommersiella lokaler i Malmö. Därtill äger bolaget byggrätter motsvarande cirka 19 000 kvm/BTA vid Limhamns kalkbrott i Malmö. Victoria Park noterades på NASDAQ OMX First North den 14 november 2007 och handlas under beteckningen VICP. Aktiens ISIN-kod är SE0002216713. Certified Adviser för bolaget är Mangold Fondkommission AB, www.mangold.se

Om oss

Victoria Park AB är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fokus på bostäder. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i Sverige. Med god finansiell ställning och en fortsatt ökad intjäningsförmåga skapar Victoria Park ökat aktieägarvärde genom hållbar förvaltning, hög förädlingstakt i värdehöjande investeringar, förtätning samt förvärv.