Victoria Park: Victoria Park offentliggör Årsredovisning för 2011

Victoria Parks årsredovisning för 2011 finns från och med idag tillgänglig på Victoria Parks hemsida www.victoriapark.se.  

Stark försäljning tack vare unikt koncept
- Det har varit ett händelserikt år på Victoria Park i en turbulent omvärld. De hårdare kraven från bland annat bankerna gör flyttkedjorna långsammare och bostadsmarknaden trög. Trots rimliga räntenivåer har många svårt att sälja sina bostäder vilket hindrar vissa av Victoria Parks intressenter från att bli kunder. Trots det har försäljningen av lägenheterna gått bra, framförallt om vi jämför med närliggande aktörer, säger Stefan Andersson, VD Victoria Park AB. 

- Vi tolkar det som att attraktionskraften i konceptet är stort och bidrar till det starka helhetsintresset. I takt med en samhällsutveckling som för de flesta innebär ökade möjligheter till ett aktivare liv ökar intresset för ett boende som gör livet enklare. Därför efterfrågar och uppskattar allt fler en praktisk vardag där närheten till rekreation och aktiviteter gör aktiv avkoppling möjlig även i vardagen. Tillgång till naturliga mötesplatser ökar det sociala utbytet och därmed trivseln. Med behovet av förenkling ökar också intresset för praktisk service som underlättar vardagens sysslor. Allt fler efterfrågar ett livsstilsboende som Victoria Park och responsen från lägenhetsspekulanter och andra besökare visar att Victoria Park väl svarar mot dessa nya krav på boendeformen och boendet.

- Även om konceptet har stor betydelse skulle det inte vara tillräckligt om inte bostäderna i sig själva hade en egen stark konkurrenskraft. Det är ett flertal faktorer som bidragit till att bolaget under 18 månader avyttrat cirka 80 procent av tillgängliga lägenheter. Vi får till exempel god respons på lägenheternas utformning, den öppna planlösningen och höga standarden. Att uteplatser och balkonger gjorts rymliga tilltalar också många i vår målgrupp. Man ska heller inte underskatta det positiva ambassadörsarbete de boende bedriver när de berättar om det nya livet på Victoria Park för vänner och bekanta. Brf Allén består av 71 lägenheter fördelade på fyra hus med fem våningar där det översta planet består av penthouselägenheter med takterrasser. Den stora variationen på lägenhetsutformningen attraherar olika typer av kunder, singel- och dubbelhushåll med och utan barn. Första spadtaget för Brf Allén togs den 15 november 2010. Byggnationen har gått planenligt. Inflyttning pågår för fullt och etappen färdigställs i maj 2012. Antalet sålda lägenheter i Brf Allén, var per den 19 mars 2012 62 st av 71 st till ett värde om 161,8 Mkr, säger Stefan Andersson.

Årsredovisningen i sin helhet bifogas.

29 mars 2012

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Andersson, VD Victoria Park AB (publ) 
Mobil: +46 730 56 12 28 stefan.andersson@victoriapark.se
Besök även vår hemsida www.victoriapark.se

Victoria Park är ett projektutvecklingsbolag med inriktning mot utveckling av livsstilsboende. Bolaget har utvecklat ett unikt boendekoncept, Victoria Park, bestående av lägenheter med tillgång till stora gemensamma faciliteter där ett modernt och bekvämt boende, aktivt liv, gemenskap och närhet till rekreation prioriteras av de boende. Victoria Park avser att förvärva fastigheter för exploatering och försäljning av lägenheter inom ramen för boendekonceptet.

Victoria Park noterades på NASDAQ OMX First North den 14 november 2007 och handlas under beteckningen VICP. Aktiens ISIN-kod är SE0002216713. Certified Adviser för bolaget är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, www.mangold.se.   

Om oss

Victoria Park AB är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fokus på bostäder. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i Sverige. Med god finansiell ställning och en fortsatt ökad intjäningsförmåga skapar Victoria Park ökat aktieägarvärde genom hållbar förvaltning, hög förädlingstakt i värdehöjande investeringar, förtätning samt förvärv.