Victoria Park: Victoria Park uppdaterar avseende förvärv

Victoria Park AB (publ) ("Victoria Park") undertecknade den 22 maj 2013 ett avtal om förvärv av två bostadsfastighetsportföljer belägna i kommunerna Linköping och Markaryd innefattande 2178 lägenheter till ett fastighetsvärde om 910 miljoner kronor.

Förvärvet har varit villkorat av att Victoria Park erhåller nödvändig finansiering. Som tidigare meddelats har Victoria Park slutfört emission av preferens- och stamaktier, vilket har tillfört bolaget cirka 335 miljoner kronor. Victoria Park har nu även ingått avtal med bank avseende resterande finansiering av förvärvet. Finansieringsvillkoret i avtalet är därmed uppfyllt. Vidare har Victoria Park och säljarna kommit överens om att förvärvet ska slutföras den 20 augusti 2013 och inte den 1 augusti 2013 som tidigare har kommunicerats.

29 juli 2013

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Victoria Park AB,
Andreas Morfiadakis (Vice VD),
telefon 0761-331661,
andreas.morfiadakis@victoriapark.se

Kort om Victoria Park
Victoria Park AB (publ) är ett fastighetsbolag med affärsområden för utveckling av livsstilsboende och förvaltningsfastigheter. Efter förvärven av bostadsfastighetsportföljerna i Linköping och Markaryd uppgår bolagets förvaltningsportfölj till ca 261 000 kvm, fördelat på ca 243 000 kvm bostäder och ca 18 000 kvm kommersiella lokaler. Därtill äger bolaget byggrätter motsvarande cirka 19 000 kvm/BTA vid Limhamns kalkbrott i Malmö.

Victoria Park noterades på NASDAQ OMX First North den 14 november 2007 och handlas under beteckningen VICP. Aktiens ISIN-kod är SE0002216713. Certified Adviser för bolaget är Mangold Fondkommission AB, www.mangold.se

Om oss

Victoria Park AB är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fokus på bostäder. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i Sverige. Med god finansiell ställning och en fortsatt ökad intjäningsförmåga skapar Victoria Park ökat aktieägarvärde genom hållbar förvaltning, hög förädlingstakt i värdehöjande investeringar, förtätning samt förvärv.

Prenumerera

Dokument & länkar