Victoria Park AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2011

KONCERNENS ANDRA KVARTAL 2011

                                                          Segment Sammandrag*                         IFRIC 15

• Intäkter                                                      42 691 Tkr (34 241)                         8 238 Tkr

• Bruttoresultat                                               4 522 Tkr (-1 997)                        -1 339 Tkr

• Rörelseresultat                                                838 Tkr (-6 884)                        -5 023 Tkr

• Periodens resultat                                           796 Tkr (-7 178)                        -5 065 Tkr

• Resultat per aktie                                               0,02 kr (-0,19)                           -0,14 kr

KONCERNEN ACKUMULERAT 2011

                                                          Segment Sammandrag*                         IFRIC 15

• Intäkter                                                      67 275 Tkr (97 224)                       19 492 Tkr

• Bruttoresultat                                                4 528 Tkr (3 101)                        -3 601 Tkr

• Rörelseresultat                                            -2 532 Tkr (-6 568)                      -10 661 Tkr

• Periodens resultat                                       -2 639 Tkr (-7 075)                      -10 769 Tkr

• Resultat per aktie                                              -0,07 kr (-0,19)                           -0,29 kr

* I bolagets segmentsredovisning sker redovisningen enligt principen om successiv vinstavräkning på samma sätt som tidigare.
Denna redovisning speglar bättre bolagets verksamhet och ger en aktuell bild av resultatet och ställningen för respektive period.

Stefan Andersson, VD Victoria Park, kommenterar:

-Intresset för Victoria Park är fortsatt högt. Allt fler känner till vad Victoria Park erbjuder och vad boendet tillför, säger Stefan Andersson, VD för Victoria Park.

Byggnationen av andra etappen, Brf Allén, går enligt plan. Första inflyttningen är beräknad till februari 2012. Antalet sålda lägenheter i Brf Allén, var per den 15 augusti 2011 57 st av 71 st till ett värde om 145 Mkr.

Parallellt pågår projektering av bolagets nya etapper, detta som svar på det stora intresset som visats konceptet Victoria Park. Tredje etappen, Brf Pergolan, består av tre hus med fem våningar placerade mitt emot huvudentrén till Victoriahuset med utsikt i söder. Etappen kommer med sitt läge ligga med direkt tillgång till Victoria Parks unika koncept med faciliteter för umgänge, aktiviteter och service - du behöver bara passera den lokala gatan. Vi utgår ifrån de positiva erfarenheterna från Brf Alléns framgångsrika arkitektur och finansieringsform. Brf Pergolan planeras att erbjuda 45 moderna och stilrena bostadsrättslägenheter – samtliga med uteplats, balkong eller takterrass.

Serviceorganisationen (Reception & Spa) är nu inne i en mognadsfas där idéer putsas och förfinas med goda resultat. Den formella överlåtelsen av restaurangverksamheten trädde i kraft den 1 juni 2011. Själva överlåtelsen har skett löpande under hela våren för att ge krögaren möjlighet att sätta sig in i verksamheten. - Vi ser fram emot att följa krögarens arbete att förädla restaurangen till en genuin kvarterskrog, säger Stefan Andersson.

Victoria Park är ett projektutvecklingsbolag med inriktning mot utveckling av livsstilsboende. Bolaget har utvecklat ett unikt boendekoncept, Victoria Park, bestående av lägenheter med tillgång till stora gemensamma faciliteter där ett modernt och bekvämt boende, aktivt liv, gemenskap och närhet till rekreation prioriteras av de boende. Victoria Park avser att förvärva fastigheter för exploatering och försäljning av lägenheter inom ramen för boendekonceptet. Visionen är att Victoria Park ska vara norra Europas mest attraktiva livsstilsboende.

Victoria Park noterades på NASDAQ OMX First North den 14 november 2007 och handlas under beteckningen VICP. Aktiens ISIN-kod är SE0002216713. Certified Adviser för bolaget är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, www.mangold.se.

Taggar:

Om oss

Victoria Park AB är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fokus på bostäder. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i Sverige. Med god finansiell ställning och en fortsatt ökad intjäningsförmåga skapar Victoria Park ökat aktieägarvärde genom hållbar förvaltning, hög förädlingstakt i värdehöjande investeringar, förtätning samt förvärv.