Victoria Park avvecklar segment Livsstilsboende

Victoria Park har tecknat avtal om att avyttra segmentet Livsstilsboende. Köpare är ett bolag som drivs av Bengt Mårtensson, eventarrangör, och Angela Kingberg, registrerad fastighetsmäklare. Transaktionen, som sker i bolagsform, har ingen resultat- eller likviditetspåverkan. Nuvarande personal är anställda i det överlåtna bolaget och övergår därmed till köparens koncern. Frånträde sker den 1 mars.

Verksamheten omfattar en serviceverksamhet, som driver bland annat spa-anläggning och en mängd servicetjänster i anslutning till livsstilsboendet. Victoria Park har under 2017 färdigställt och sålt den sista etappen av de totalt 325 bostadsrätterna som är kopplade till servicekonceptet.

– Bengt Mårtensson och Angela Kingberg är två lokala profiler som tillsammans har gedigen kunskap om service- och eventbranschen samt bostadsrättsfrågor. Därmed ges än bättre förutsättningar för att driva och ytterligare utveckla den aktuella serviceverksamheten. Framöver kommer Victoria Park att lägga fullt fokus på att förvalta och förädla vårt fastighetsbestånd bestående av mer än 13 000 hyresrätter, säger Peter Strand, VD för Victoria Park.

För ytterligare information, vänligen kontakta 
VD Peter Strand, 070 588 16 61, peter.strand@victoriapark.se
CFO Tommy Åstrand, 070 545 59 97, tommy.astrand@victoriapark.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Victoria Park AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Peter Strands försorg, för offentliggörande den 9 februari 2018 kl. 14.00.

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet.
Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 062 000 kvadratmeter, fördelat på drygt 13 000 lägenheter, med ett marknadsvärde om 14,6 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se

Om oss

Victoria Park AB är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fokus på bostäder. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i Sverige. Med god finansiell ställning och en fortsatt ökad intjäningsförmåga skapar Victoria Park ökat aktieägarvärde genom hållbar förvaltning, hög förädlingstakt i värdehöjande investeringar, förtätning samt förvärv.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

– Bengt Mårtensson och Angela Kingberg är två lokala profiler som tillsammans har gedigen kunskap om service- och eventbranschen samt bostadsrättsfrågor. Därmed ges än bättre förutsättningar för att driva och ytterligare utveckla den aktuella serviceverksamheten. Framöver kommer Victoria Park att lägga fullt fokus på att förvalta och förädla vårt fastighetsbestånd bestående av mer än 13 000 hyresrätter.
Peter Strand, VD för Victoria Park