Victoria Park beslutar om byggstart för sista etappen av bostäder i Malmö

Victoria Park AB (publ) har sålt 41 av totalt 64 lägenheter i BRF Pergolan i Limhamn, vilket innebär att villkoren för byggstart av den fjärde och sista etappen nu är uppfyllda. Lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara under våren 2017, vilket även innebär ett fullt utbyggt livsstilsboende.

– Det känns fantastiskt bra att starta byggnationen av vår sista etapp. Försäljningen har gått mycket bra sedan säljstarten i höstas. Med ett fullt utbyggt livsstilsboende kan vi fokusera på vårt bostadsbestånd av hyresrätter, vilket är vår kärnverksamhet, säger Peter Strand, VD för Victoria Park.

Den totala resultateffekten från den fjärde etappen bedöms uppgå till omkring 42 miljoner kronor, vilket avräknas i samband med färdigställandet under andra kvartalet 2017. Under hösten 2015 slutsåldes den tredje etappen innefattande 57 lägenheter, med planerad inflyttning under andra kvartalet 2016 och en bedömd total resultateffekt om 35 miljoner kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Peter Strand, telefon 070 588 16 61, e-post peter.strand@victoriapark.se
Ekonomi- och finanschef Andreas Morfiadakis, telefon 076 133 16 61, e-post andreas.morfiadakis@victoriapark.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Victoria Park AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 januari 2016 kl. 07.30.

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, inriktat på bostadsfastigheter, med affärsområdena förvaltningsfastigheter och livsstilsboende. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett tryggare boende ska Victoria Park skapa och förädla värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet.
 Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 708 000 kvadratmeter, fördelat på 636 000 kvadratmeter bostäder och 72 000 kvadratmeter kommersiella lokaler, till ett marknadsvärde om 7,0 miljarder kronor. Därtill äger bolaget byggrätter motsvarande 10 000 kvadratmeter BTA vid Limhamns kalkbrott i Malmö.
 Victoria Park-aktierna är noterade på NASDAQ Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ)
Box 2, 201 20 Malmö
Tel 040 16 74 40
Org. nr 556695-0738, Säte Malmö
www.victoriapark.se/bolaget

Om oss

Victoria Park AB är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fokus på bostäder. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet. Med god finansiell ställning och en fortsatt ökad intjäningsförmåga skapar Victoria Park ökat aktieägarvärde genom hållbar förvaltning, hög förädlingstakt i värdehöjande uppgraderingar respektive förtätning samt förvärv.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

– Det känns fantastiskt bra att starta byggnationen av vår sista etapp. Försäljningen har gått mycket bra sedan säljstarten i höstas. Med ett fullt utbyggt livsstilsboende kan vi fokusera på vårt bostadsbestånd av hyresrätter, vilket är vår kärnverksamhet, säger Peter Strand, VD för Victoria Park.
Peter Strand, VD för Victoria Park AB