Victoria Park inbjuder till Presentation av Bokslutskommuniké 2017

Victoria Park publicerar sin bokslutskommuniké för 2017 torsdagen den 15 februari kl. 07.30.

I samband med detta kommer bolagets VD Peter Strand och ekonomi- och finanschef Tommy Åstrand presentera rapporten och svara på frågor samma dag kl. 10.00.  

Presentationen kommer sändas live via audiocast på www.victoriapark.se/bolaget, där den även finns tillgänglig i efterhand.

För att ställa frågor i anslutning till presentationen, ring 08 505 564 74.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Peter Strand, 070 588 16 61, peter.strand@victoriapark.se 
Ekonomi-och finanschef Tommy Åstrand, 070 545 59 97, tommy.astrand@victoriapark.se

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet.
Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 062 000 kvadratmeter, fördelat på drygt 13 000 lägenheter, med ett marknadsvärde om 14,6 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se

Om oss

Victoria Park AB är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fokus på bostäder. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet. Med god finansiell ställning och en fortsatt ökad intjäningsförmåga skapar Victoria Park ökat aktieägarvärde genom hållbar förvaltning, hög förädlingstakt i värdehöjande uppgraderingar respektive förtätning samt förvärv.

Prenumerera

Dokument & länkar