Victoria Park tecknar ytterligare hyresavtal med Malmö stad

I samband med förädlingen av fastigheten Tuppen 15 i Malmö, Limhamn, har Victoria Park tecknat ett hyresavtal med Malmö stad med ett årshyresvärde om 1,4 Mkr.

Avtalet löper över tre år och omfattar 762 kvadratmeter där Malmö stad kommer att bedriva skolverksamhet från och med 1 april 2016.

- Vi är väldigt glada att vi lyckats med ännu en uthyrning till Malmö stad. Som hyresvärd kan vi inte få en bättre hyresgäst. Vi har tidigare i samma fastighet hyrt ut cirka 3 200 kvadratmeter på 20-åriga avtal med Malmö stad, säger Peter Strand, VD för Victoria Park.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Peter Strand, telefon 070 588 16 61, e-post peter.strand@victoriapark.se
Fastighetschef Per Ekelund, telefon 070 867 66 57, e-post per.ekelund@victoriapark.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Victoria Park AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 januari 2016 kl. 07.30.

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, inriktat på bostadsfastigheter, med affärsområdena förvaltningsfastigheter och livsstilsboende. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett tryggare boende ska Victoria Park skapa och förädla värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet.
 Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 708 000 kvadratmeter, fördelat på 636 000 kvadratmeter bostäder och 72 000 kvadratmeter kommersiella lokaler, till ett marknadsvärde om 7,0 miljarder kronor. Därtill äger bolaget byggrätter motsvarande 10 000 kvadratmeter BTA vid Limhamns kalkbrott i Malmö.
 Victoria Park-aktierna är noterade på NASDAQ Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ)
Box 2, 201 20 Malmö
Tel 040 16 74 40
Org. nr 556695-0738, Säte Malmö
www.victoriapark.se/bolaget

Om oss

Victoria Park AB är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fokus på bostäder. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet. Med god finansiell ställning och en fortsatt ökad intjäningsförmåga skapar Victoria Park ökat aktieägarvärde genom hållbar förvaltning, hög förädlingstakt i värdehöjande uppgraderingar respektive förtätning samt förvärv.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

- Vi är väldigt glada att vi lyckats med ännu en uthyrning till Malmö stad. Som hyresvärd kan vi inte få en bättre hyresgäst. Vi har tidigare i samma fastighet hyrt ut cirka 3 200 kvadratmeter på 20-åriga avtal med Malmö stad, säger Peter Strand, VD för Victoria Park.
VD Peter Strand