Victoria Park utser ny ekonomi- och finanschef

Victoria Parks nuvarande ekonomi- och finanschef Andreas Morfiadakis har på egen begäran valt att lämna bolaget efter 6 år. Andreas kommer att arbeta i sin nuvarande roll året ut. Som hans efterträdare på posten har Victoria Park utsett Tommy Åstrand.

Det har varit en fantastisk utveckling såväl operativt som finansiellt för bolaget, och inte minst i våra relationer med olika intressentgrupper. Det är med blandade känslor jag väljer att lämna Victoria Park, men jag har dock kommit fram till att det är dags för att fokusera på egna projekt, säger Victorias Parks ekonomi-och finanschef Andreas Morfiadakis.  

Tommy Åstrand kommer närmast från en position som finanschef för Sysav och har tidigare under en femårsperiod verkat som finanschef för det tidigare börsnoterade fastighetsbolaget Tribona. Tommy tillträder sin nya position vid årsskiftet.

Vi är glada att kunna välkomna Tommy Åstrand som ny ekonomi- och finanschef för Victoria Park. Tommy har gedigen kompetens och stor erfarenhet av fastighetsbranschen. Dessutom har vi arbetat tillsammans i liknande roller tidigare i börsnoterade företag, vilket gör övergången smidig. Jag vill även passa på att tacka Andreas för hans dedikerade insatser och engagemang i bolaget under den viktiga uppbyggnadsfasen, säger Victoria Parks VD Peter Strand.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Peter Strand, 070 588 16 61, peter.strand@victoriapark.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Victoria Park AB ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Peter Strands försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2016 kl. 09.00. 

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett tryggare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet. 
Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till drygt 940 000 kvadratmeter, fördelat på cirka 12 000 lägenheter, med ett marknadsvärde om cirka 10,4 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ)
Box 2, 201 20 Malmö
Tel 040 16 74 40
Org. nr 556695-0738, Säte Malmö

www.victoriapark.se/bolaget

Om oss

Victoria Park AB är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fokus på bostäder. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i Sverige. Med god finansiell ställning och en fortsatt ökad intjäningsförmåga skapar Victoria Park ökat aktieägarvärde genom hållbar förvaltning, hög förädlingstakt i värdehöjande investeringar, förtätning samt förvärv.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

– Vi är glada att kunna välkomna Tommy Åstrand som ny ekonomi- och finanschef för Victoria Park. Tommy har gedigen kompetens och stor erfarenhet av fastighetsbranschen. Dessutom har vi arbetat tillsammans i liknande roller tidigare i börsnoterade företag, vilket gör övergången smidig. Jag vill även passa på att tacka Andreas för hans dedikerade insatser och engagemang i bolaget under den viktiga uppbyggnadsfasen, säger Victoria Parks VD Peter Strand.
Peter Strand, Victoria Parks VD