Flaggningsmeddelande i VideoBur Sthlm Int AB

VideoBur Sthlm Int AB (Publ) har informerats om att aktieägaren FlyCam AB efter avslutad nyemission i bolaget under våren klivit under tröskelnivån för flaggning. FlyCam AB ägde innan nyemissionen 11,2% av kapital och röster i bolaget. FlyCam AB äger efter nyemissionen 8,4% av röster och kapital i VideoBur Sthlm Int AB.

För mer information kontakta
Richard Glimstedt, VD VideoBurst
Tel: ​+4670 366 16 22

ir@videoburst.com

Om VideoBurst
VideoBurst är ett onlinevideobolag som möjliggör för företag att skapa professionell video på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt, när de vill och vart de än befinner sig, genom en molnbaserad digital plattform. VideoBurst vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation med video. Målet är att ta en marknadsledande position i Sverige och att etablera sig som en stark aktör på den globala marknaden. Mer information om bolaget finns på www.videoburst.com.

Denna information är sådan information som Videobur Sthlm Int AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 4 juni 2018.

Om oss

VideoBurst tillhandahåller en molnbaserad IT-plattform som gör det möjligt för företag att skapa och publicera professionell video på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Prenumerera

Dokument & länkar