VideoBurst inleder samarbete med Google

VideoBurst meddelar att bolaget inleder ett samarbete med Google. Samarbetet går ut på att sänka tröskeln för företag att komma igång och producera och distribuera onlinevideo på YouTube. Google stöttar VideoBurst löpande med utbildningsinsatser, marknadsföring och know-how. 
 
I nuläget är VideoBurst förhindrade att kommunicera fler detaljer kring samarbetet.
 
 

För mer information kontakta: 
 
Bolagsfrågor: John Goliats, VD VideoBurst,  john.goliats@videoburst.com
 
IR-frågor: Thomas Edselius, Styrelseordförande VideoBurst thomas.edselius@videoburst.com Telefon: 0730-911211   
 
Denna information är sådan information som VideoBurst är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2017

Om VideoBurst
VideoBurst är ett onlinevideobolag som möjliggör för företag att skapa professionell video på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt, när de vill och vart de än befinner sig. VideoBurst vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation med video. Målet är att ta en marknadsledande position i Sverige och att etablera sig som en stark aktör på den globala marknaden. Mer information om bolaget finns på ​www.videoburst.com

Om oss

VideoBurst tillhandahåller en molnbaserad IT-plattform som gör det möjligt för företag att skapa och publicera professionell video på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Prenumerera

Dokument & länkar