VideoBursts företrädesemission övertecknad

Företrädesemissionen i Videobur Sthlm Int AB (publ) tecknades till drygt 3,8 miljoner kronor, inklusive teckningsförbindelser. Detta motsvarar en teckningsgrad om cirka 105 procent, varav 63 procent tecknades med företrädesrätt. Fullt tecknad emission ger 3 640 000 SEK och emissionskostnaderna uppgår till cirka 0,7 MSEK. VideoBurst tillförs därmed cirka 2,9 MSEK efter emissionskostnader. 

Motivet bakom VideoBursts företrädesemission var att möjliggöra en snabbare expansion i linje med styrelsens strategi. Teckningstiden för företrädesemissionen löpte under perioden 18 maj - 5 juni 2017 och totalt tecknades det aktier för 3 817 156 SEK. Detta motsvarar en teckningsgrad på 105 procent.

”Det är oerhört glädjande att intresset för VideoBurst är stort. Vi har bara börjat vår resa. Under de första 12 månaderna som noterat bolag har VideoBurst landat flera viktiga avtal och samarbetspartners, inte minst i samband med utlandsetableringarna. Det är mycket glädjande att vi kan öka takten ytterligare med hjälp av nyemissionen och att så många nya och tidigare aktieägare vill vara med på denna resa”, säger Christofer Lee, VD för VideoBurst.

Det slutliga resultatet visar att aktier motsvarande totalt 2 394 525 SEK tecknades med företräde, motsvarande 62,7 procent av nyemissionen. Dessutom inkom intresseanmälningar om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter motsvarande 1 422 630 SEK.

Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har tilldelats i enlighet med villkoren i memorandumet. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare den 8 juni 2017. Aktierna ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Betalda tecknade aktier (BTA) handlas på Aktietorget fram till dess att emissionen har registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att ersättas av aktier. Detta beräknas ske under juli 2017. Genom emissionen ökar aktiekapitalet i Videobur Sthlm Int AB med 140 000 SEK genom emission av 2 800 000 aktier. Efter emissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 840 000 SEK fördelat på 16 800 000 aktier.

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
Styrelseordförande Thomas Edselius
Telefon: +46 (0)730 911 211
ir@videoburst.com

Om VideoBurst

VideoBurst är ett onlinevideobolag som möjliggör för företag att skapa professionell video på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt, när de vill och vart de än befinner sig, genom en molnbaserad digital plattform. VideoBurst vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation med video. Målet är att ta en marknadsledande position i Sverige och att etablera sig som en stark aktör på den globala marknaden.

Mer information om bolaget finns på www.videoburst.com 

Om oss

VideoBurst tillhandahåller en molnbaserad IT-plattform som gör det möjligt för företag att skapa och publicera professionell video på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Prenumerera

Dokument & länkar