Angående förslag inför Vigmeds årsstämma 2017

Valberedningen i Vigmed Holding AB har meddelat bolaget att valberedningen, mot bakgrund av Vigmeds nya ägarstruktur, inte kommer att lämna några förslag inför årsstämman 2017. 

Vigmeds nya majoritetsaktieägare, Greiner Bio-One GmbH ("GBO"), har meddelat Vigmed att GBO så snart som möjligt kommer att lämna förslag inför årsstämman 2017. Vigmed kommer att offentliggöra förslagen så snart de inkommit till bolaget.


För ytterligare information kontakta:

Styrelseordförande Sten Dahlborg, 070-83 69 419


Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att eliminera stickskador genom att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under kortnamnet VIG. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare information såsom bolagsbeskrivning, en filmad Vigmed-presentation och riskfaktorer återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com/investor  

Taggar:

Om oss

Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under tickern VIG och bolaget har cirka 5 600 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com

Prenumerera

Dokument & länkar