Nyckelpatent för automatiskt nålskydd vid injektion beviljat

Vigmed Holding AB erbjuder sjukvården nålskyddade stickprodukter. Siktet är inställt på den stora förändring som sker när EU:s nya stickskyddsdirektiv träder i kraft i maj 2013. Direktivet innebär att samtliga vassa föremål inom sjukvården i EU ska vara försedda med en integrerad säkerhetsmekanism som förhindrar stick- och skärskador. Vigmed har idag fått ett av bolagets viktigaste patent för sin SWiNG-teknologi beviljat i Sverige. Enbart i Europa används cirka 8 miljarder injektionsprodukter per år och endast cirka 5-10% av dessa har stickskydd idag.

SWiNG™ är det första nålskyddet för injektionsnålar/-sprutor som efter aktivering har ett automatisk aktiverande nålskydd. Produkten, som är mycket kostnadseffektiv, riktar sig mot massmarknaden för injektionsnålar. Genom att den aktiveras redan under själva injektionen minskar riskerna för sjukvårdspersonalen till en nivå som ingen annan för Vigmed känd produkt på marknaden kan erbjuda.

”Cirka 25 % av alla nålsticksskador sker under injiceringen samt penetreringen. Vår teknik är unik och det är mycket glädjande att nyckelpatentet för detta segment nu beviljats. Europamarknaden för injektioner är relativt stor. Vi bedömer att den europeiska sjukvården använder cirka 8 miljarder injektionsprodukter årligen. Konverteringen hittills är endast cirka 5–10 % för injektionssäkerhetsprodukter”, säger VD Finn Ketler. 

Vigmed har hittills inlämnat drygt 40 patent och patentansökningar uppdelade på 5 patentfamiljer. Bolaget äger samtliga sina patent och patentansökningar utan begränsningar. Den första patentansökan lämnades in under sensommaren 2009. De grundläggande patenten och patentansökningarna har alla prioritetsdatum under perioden 2010-2012, varför giltighetstiden för dessa patent är i det närmaste maximal. Till dags dato är tre patent godkända och fler godkännanden väntas under året. Patenten och patentansökningarna kan förenklat delas upp i fem användningsområden: (1) infusion (CLiP™), (2) injektion (SWiNG™) och (3) blodprovstagning (STiC™) samt ytterligare två produktområden, vilka Vigmed av konkurrensskäl för närvarande inte vill offentliggöra.

Strategin är att skydda Vigmeds teknologi och produkter på alla geografiska marknader som bedöms vara av betydelse. Vigmed har för avsikt att utöka sin patentportfölj kontinuerligt med både offensiva och defensiva patent- och bruksmönsterrättigheter.

Utöver patenterade produkter och teknologier använder Vigmed eget know-how som inte skyddas av patent. Vigmed strävar efter att skydda sådan information, bland annat genom sekretessavtal med anställda, konsulter och samarbetspartners.

Styrelseordförande Lennart Holm (070-630 8562) eller

VD Finn Ketler (+45 21 54 6408).

Besök gärna bolaget hemsida på www.vigmed.com

Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter.  Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg och sysselsätter ett 10-tal anställda. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under kortnamnet VIG och har cirka 5 400 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare information såsom bolagsbeskrivning, en filmad Vigmed-presentation och riskfaktorer återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com

Taggar:

Om oss

Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under tickern VIG och bolaget har cirka 5 600 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com

Prenumerera