Ordförande ökar sitt aktieinnehav i Vigmed

Lennart Holm, styrelseordförande i Vigmed Holding AB, har idag köpt 181 146 aktier i bolaget. Vidare har styrelseledamoten Lennart Dreyer samtidigt köpt en lika stor post om 181 146 aktier i bolaget.

Efter förvärvet uppgår Lennart Holms innehav till 1 069 457 aktier och Lennart Dreyers innehav till 181 146 aktier i Vigmed Holding AB.

För mer information, vänligen kontakta: 
Finn Ketler, VD Vigmed Holding AB, tel: +45 21 546408, mail: fk@vigmed.com

Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter.  Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg och sysselsätter ett 10-tal anställda. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under kortnamnet VIG och har cirka 5 400 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare information såsom bolagsbeskrivning, en filmad Vigmed-presentation och riskfaktorer återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com

Taggar:

Om oss

Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under tickern VIG och bolaget har cirka 5 600 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com

Prenumerera

Dokument & länkar