Valberedning utsedd för Vigmed Holding AB

I avsaknad av en instruktion från årsstämman 2015 har en grupp av aktieägare som representerar drygt 30 % av antalet aktier och röster i Bolaget, per den 22 januari 2016, gemensamt med styrelsen utsett en valberedning inför årsstämman 2016 samt utarbetat en instruktion för dess arbete.

Valberedningen består av representanter för de tre största aktieägarna per 26 januari 2016, dessa är Henrik Blomquist (ordförande) som representant för Bure Equity AB (Publ), Anders Spetz som representant för Soliver Ltd samt Mikael Karlsson som representant för familjen Karlsson (Cecilia och Amanda Karlsson). Vidare beslutades att Bolagets styrelseordförande ska ingå som ledamot och sekreterare i valberedningen.

Valberedningen har att till årsstämman 2016 presentera förslag till: (1) ordförande på årsstämman, (2) sammansättning av styrelse samt styrelseledamöter, (3) ordförande samt revisor(er) i Bolaget, samt (4) deras arvodering. Valberedningen skall i sitt arbete företräda och ta tillvara samtliga aktieägares intressen.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Vigmed Holding ABs valberedning är välkomna att göra det via e-post till: henrik.blomquist@bure.se . Eller brev till: Vigmed AB, Att: Valberedningen. Garnisonsgatan 10, 254 66 Helsingborg. Senast den 29 februari 2019.

________________________________

Helsingborg den 29 januari 2016

Vigmed Holding AB (publ)

Valberedningen

För vidare information kontakta:

Styrelseordförande, Lennart Holm, 070 630 8562 eller VD, Henrik Olsen, 076 349 7364  

Vigmed är ett svenskt medicinteknologiskt bolag vars mission är att eliminera nålssticksskador och risken för smittspridning av farliga blodburna infektionssjukdomar genom att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under kortnamnet VIG och har cirka 5 500 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare information om bolaget återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com/investor

Taggar:

Om oss

Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under tickern VIG och bolaget har cirka 5 600 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com

Prenumerera

Dokument & länkar