Vigmed signerar distributionsavtal för de betydelsefulla marknaderna i Storbritannien och Irland.

Distributionsavtalet innebär att Vygon UK och Vygon Irland har exklusiv rätt att sälja Vigmeds produkter i Storbritannien och Irland.

Avtalet har haft hög prioritet för Vigmed under det senaste året och innebär att bolaget nu har exklusiva distributörsavtal för samtliga större marknader inom EU.

”Avtalet är en mycket viktig milstolpe för Vigmed då Storbritannien utgör en av de mest betydelsefulla marknaderna i Europa för oss och vi ser verkligen fram emot att introducera våra unika säkerhetsprodukter i Storbritannien och Irland”, säger Henrik Olsen, VD, Vigmed. ”Vygon UK och Vygon Irland är utmärkta partners för Vigmed eftersom de har en omfattande marknadserfarenhet inom både IV-kateter och arteriell infart”.

”Vigmeds produkter kompletterar vårt produktutbud till våra kunder på ett väldigt bra sätt och vi har höga förväntningar på vårt samarbete med Vigmed”, säger Les Davies, Managing Director, Vygon UK.


För ytterligare information kontakta:

Styrelseordförande Sten Dahlborg, 070-83 69 419
VD Henrik Olsen, 076-34 97 364

Denna information är sådan information som Vigmed Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2016 kl. 13.00 CET.

Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att eliminera stickskador genom att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under kortnamnet VIG och har cirka 5 600 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare information såsom bolagsbeskrivning, en filmad Vigmed-presentation och riskfaktorer återfinns på Vigmeds hemsida:
www.vigmed.com/investor

Taggar:

Om oss

Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under tickern VIG och bolaget har cirka 5 600 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com

Prenumerera

Dokument & länkar