Vigmed tidigarelägger kvartalsrapporten

Styrelsen för Vigmed Holding AB har av mötestekniska skäl beslutat att tidigarelägga planerat styrelsemöte den 21 maj och hålla mötet den 19 maj. Då fastställande av kvartalsrapport sker vid detta styrelsemöte kommer publicering av rapporten att ske på morgonen den 20 maj.

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta: 
Finn Ketler, VD Vigmed© Holding AB, tel: +45 21 546408, mail: fk@vigmed.com

Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter.  Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg och sysselsätter ett 10-tal anställda. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under kortnamnet VIG och bolaget har cirka 5 400 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser. Mer detaljerad information återfinns på Vigmeds hemsida, www.vigmed.com.

Taggar:

Om oss

Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under tickern VIG och bolaget har cirka 5 600 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com

Prenumerera

Dokument & länkar