Vigmed VD säljer aktier inom familjen

Finn Ketler, VD för Vigmed Holding AB, har sålt 670 000 aktier (1/3 av innehavet) i Bolaget till sin far, Kristian Iversen. Den primära anledningen till försäljningen är att det lån förfallit till betalning som Finn Ketler tog för att finansiera sitt förvärv av Vigmed-aktier före det att han tillträdde som VD.

När Finn Ketler tillträdde som VD för Vigmed i april 2012 erbjöds han av de dåvarande huvudägarna att köpa aktier i Bolaget till marknadsmässiga villkor. Kopplat till erbjudandet var också ett erbjudande om lån från säljarna av aktierna, även detta till marknadsmässiga villkor. Löptiden för dessa lån var tre år varför lånen nu förfaller till betalning. Privatekonomiska överväganden gör att Finn Ketler nu väljer att sälja 670 000 aktier till sin far, Kristian Iversen.

För vidare information kontakta:

Ordförande, Lennart Holm, 070-630 856 

Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg och sysselsätter 20 anställda. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under kortnamnet VIG och har cirka 5 400 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare information såsom bolagsbeskrivning, en filmad Vigmed-presentation och riskfaktorer återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com/investor

Om oss

Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under tickern VIG och bolaget har cirka 5 600 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com

Prenumerera

Dokument & länkar