Vägplanen för en ny väg till Sköldvik blir klar i oktober

Planeringen av en ny vägförbindelse till Sköldvik har fortsatt på basis av principlösningarna som behandlades i juni. Vägplanen presenteras 10.9.2008 på Byagården i Kullo. På mötet kan man ännu ge respons på planerna.

Projektgruppen höll 18.6.2008 ett möte där vägplanens principlösningar behandlades. Sito Oy hade berett en jämförelse av alternativen och projektgruppen framförde sina åsikter om dem.

Lösningarna i vägplanen behandlades bl.a. med hänsyn till trafiksäkerheten, miljön och byggkostnaderna. Planeringen har fortsatt på basis av projektgruppens beslut.

Vid mötet beslöt man bl.a. om följande principlösningar:

· Planeringen av huvudvägens linje i projektets norra ända, mellan landsväg 170 och riksväg 7, fortsätter på basis av utredningsplanen. Utredningsplanens linje stöder bäst trafikbehoven i arbetsplatsområdena som har planerats nära gränsen mellan Borgå och Sibbo.

· En gång- och cykelväg på avsnittet landsväg 148 – Borealis inlemmas i planen för gång- och cykelvägar.

· Den enskilda vägen Y7 i Svartbäckområdet avlägsnas från vägplanen. Planering och utbyggnad av vägen blir aktuell ifall den nuvarande förbindelsen genom industriområdet stängs.

Vägplanen blir färdig i oktober. Planeringslösningarna presenteras vid ett möte för allmänheten. På mötet kan man också ge respons på planen.

Mötet, där planerna presenteras, anordnas onsdag 10.9.2008 kl. 17.00-19.00 på Byagården, adress Kullo gårds väg 18. Ingen anmälan behövs för att delta.


Ytterligare uppgifter om planen ger för Nylands vägdistrikts del projektkonsult Tore Granskog på LandPro Oy, tfn 040 835 0341 samt Paavo Mero, tfn 0207 47 6134 på konsultbyrån Sito Oy, som utarbetar planen. Projektets internetsidor finns under adress www.tiehallinto.fi/skoldvik.

Prenumerera

Dokument & länkar