Byte av namn och ticker - Viking Supply Ships AB är nu registrerat

I enlighet med beslutet på årsstämma den 9 april 2015 i Viking Supply Ships AB (publ) (dåvarande Rederi AB Transatlantic (publ)) och efter registrering hos Bolagsverket har bolagets firma ändrats från Rederi AB Transatlantic till Viking Supply Ships AB. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm under tickern RABT. Som en följd av namnändringen kommer tickern att ändras till VSSAB. Det nya namnet och den nya tickern kommer att implementeras i NASDAQ Stockholms system med effekt från och med fredagen den 24 april 2015. Vidare kommer bolagets nya namn att implementeras i Euroclears system med effekt från nämnda dag.

NASDAQ Stockholm har gått ut med ett eget pressmeddelande avseende namn och tickerbytet. För ytterligare information kring bytet hänvisas till det aktuella pressmeddelandet på NASDAQ Stockholms hemsida www.nasdaqomxnordic.com.

Med anledning av namnändringen kommer bolaget senare i vår att lansera en ny hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian W. Berg, verkställande direktör Viking Supply Ships AB (publ),
tfn. +45 41 77 83 80. 

 

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt bolag med huvudkontor i Göteborg. Viking Supply Ships AB (publ) är indelat i två affärsområden; Viking Supply Ships, som har primärt fokus på offshore och isbrytning i framför allt arktiska och subarktiska områden, och TransAtlantic, som har primärt fokus på RoRo och Container Feeder-transporter mellan huvudsakligen Östersjön och kontinenten. Bolaget har totalt cirka 800 anställda och omsättningen för 2014 uppgick till MSEK 3 190. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök bolagets hemsida www.rabt.se.

Informationen är sådan som Viking Supply Ships AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2015 kl. 17:00.  

Om oss

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden samt RoRo och containermatartrafik i huvudsak mellan Östersjön och kontinenten. Bolaget har totalt cirka 800 anställda och omsättningen i 2014 var 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com

Prenumerera

Dokument & länkar