Delårsrapport januari-juni 2011

Andra kvartalet 2011
Nettoomsättningen uppgick till 661 MSEK (598)

Resultat före skatt uppgick till -73 MSEK (-30)
Resultat efter skatt uppgick till -52 MSEK (44)
Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,9 SEK (1,5)

Januari-juni 2011
Nettoomsättningen uppgick till 1 239 MSEK (1 161)

Resultat före skatt uppgick till -138 MSEK (-115)
Resultat efter skatt uppgick till -105 MSEK (41)
Resultat efter skatt per aktie uppgick till -1,9 SEK (1,5)

 • Resultatet för det andra kvartalet är fortsatt svagt. Affärsområde Offshore/Icebreaking resultat påverkades negativt av en fortsatt svag offshorespotmarknad i Nordsjön samt att två fartyg som inte var fullt verksamma under perioden på grund av uppgraderingsarbete på varv respektive inklarering inför nytt uppdrag. Det operativa resultatet för affärsområde Industrial Shipping förbättrades jämfört med föregående år
   
 • Ett nytt fraktavtal har tecknats med StoraEnso, som täcker skeppningar av skogsprodukter från pappersbruk i Kemi och Uleåborg till Antwerpen/Zeebrugge. Avtalet innebär att sex fartyg sätts i in trafiksystemet.
   
 • Förvärvet av rederi- och logistikföretaget Österströms International AB slutfördes i början av juni.
   
 • I slutet av juli togs leverans av det tredje AHTS-fartyget, Magne Viking (tidigare benämnd TransBering), i en serie av fyra, från varv i Spanien.
   
 • Styrelsen avser att föreslå på en extra stämma i september, en företrädesemission i storleksordningen 500 MSEK. Emissionsbeloppet är avhängigt ett eventuellt förvärv av SBS Marine, ett brittiskt offshorerederi, baserat i Aberdeen.
   
 • Processen med en uppdelning av koncernen, för att på sikt skapa två välkapitaliserade och välpositionerade fristående enheter, fortsätter planenligt.
   
 • Etableringen av offshoreverksamheten, Trans Viking Offshore A/S, inklusive flytt av dess huvudkontor till Köpenhamn fortskrider enligt plan och bedöms vara genomförd i slutet av året.

Telefonkonferens
Med anledning av offentliggörandet av delårsrapporten kommer en telefonkonferens att hållas torsdagen den 4 augusti kl 09.30 med TransAtlantics VD Rolf Skaarberg och CFO Gunnar Modalen. För vidare information se hemsidan www.rabt.se.

De som önskar delta i telefonkonferensen ringer;

Telefonnummer 08-23 23 90, möteskod 892 111,

5 minuter för start.

Delårsrapporten återfinns i sin helhet på bolagets hemsida, www.rabt.se

Taggar:

Om oss

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden samt RoRo och containermatartrafik i huvudsak mellan Östersjön och kontinenten. Bolaget har totalt cirka 800 anställda och omsättningen i 2014 var 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com

Prenumerera

Dokument & länkar