EU och USA:s sanktioner mot Ryssland förutses inte påverka VSS verksamhet eller resultat för år 2014

Fyra av Viking Supply Ships AHTS-fartyg, av vilka tre har isklass 1A och en är isbrytare, bedriver för närvarande verksamhet i Karahavet i Ryssland. Avtalet gäller för borrsäsongerna 2014 och 2015 med optioner för borrsäsongerna 2016 och 2017. Borrsäsongerna beräknas börja i maj varje år. Viking Supply Ships tillhandahåller också konsulttjänster för offshore-operationer i Karahavet under åren 2014 och 2015.

Nuvarande sanktioner utfärdade av EU och USA förutses inte påverka Viking Suppy Ships verksamhet eller resultat under år 2014. Det är för tidigt att uttala sig om sanktioner kommer att ha påverkan på borrsäsongerna 2015 och framåt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian W. Berg, verkställande direktör Viking Supply Ships, ph. +45 41 77 83 80

  
Rederi AB TransAtlantic är ett ledande svenskt rederi med huvudkontor i Göteborg samt ett flertal kontor i Europa. TransAtlantic är indelat i två affärsområden; TransAtlantic och Viking Supply Ships. Bolaget har cirka 780 anställda och omsättningen för 2013 uppgick till MSEK 2 925. Affärsområdet TransAtlantic är uppdelat i tre divisioner; Container, RoRo och Bulk. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. www.rabt.se

Informationen är sådan som Rederi AB TransAtlantic är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 september 2014 kl. 19:00.

Taggar:

Om oss

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden samt RoRo och containermatartrafik i huvudsak mellan Östersjön och kontinenten. Bolaget har totalt cirka 800 anställda och omsättningen i 2014 var 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com

Prenumerera

Dokument & länkar