TRANSATLANTIC: EKONOMISK INFORMATION 2008 FRÅN REDERI AB TRANSATLANTIC (PUBL)

Delårsrapport

Delårsrapporter kommer under 2008 att lämnas från Transatlantic enligt följande:

26 februari Bokslutskommuniké 2007
29 april Delårsrapport 1:a kvartalet 2008
27 augusti Halvårsrapport, januari - juni 2008
20 oktober Delårsrapport 3:e kvartalet 2008


Årsstämma

Årsstämma 2008 kommer att hållas tisdagen den 29 april, kl 16.00 i Skärhamn.

Om oss

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden samt RoRo och containermatartrafik i huvudsak mellan Östersjön och kontinenten. Bolaget har totalt cirka 800 anställda och omsättningen i 2014 var 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com

Prenumerera

Dokument & länkar