TRANSATLANTIC: PRESSRELEASE

Rederi AB Transatlantic för idag diskussioner med utländska köpare om en försäljning av delar av företagets Atlantdivision. Försäljningen är ett led i Transatlantics renodling av verksamheten.

Förhandlingarna beräknas vara slutförda inom kort.


För ytterligare information kontakta VD Carl-Johan Hagman
eller vVD Mathias Wideroth, tel 0304 - 67 47 00

Om oss

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden samt RoRo och containermatartrafik i huvudsak mellan Östersjön och kontinenten. Bolaget har totalt cirka 800 anställda och omsättningen i 2014 var 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com

Prenumerera

Dokument & länkar