TRANSATLANTIC: TRANSATLANTIC UTNYTTJAR FARTYGSOPTIONER

Rederi AB Transatlantic har genom sitt hälftenägda bolag TransViking undertecknat slutligt avtal med det spanska varvet Astilleros Zamakona avseende nybyggnation av ytterligare två s.k. AHTS-fartyg på 19.000 BHP vardera. Den totala investeringen för de två fartygen uppgår till närmare 1,1 miljarder SEK.

- "Med denna beställning kommer vi att utöka vår ankarhanteringsflotta till sammanlagt 8 fartyg. Vi blir härigenom en väsentligt större aktör på offshoremarknaden, som beräknas att utvecklas positivt de kommande åren. Utvecklingen är helt i linje med vår strategi om ökad fokus mot arktiska områden", säger Transatlantics VD Håkan Larsson.


De nu beställda fartygen kommer att levereras 2010-2011. I december 2006 undertecknade TransViking en beställning på två liknande fartyg. Detta projekt löper planenligt och leverans beräknas ske 2009-2010.För ytterligare information kontakta VD Håkan Larsson eller Stefan Eliasson, tel 0304 - 67 47 00

Om oss

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden samt RoRo och containermatartrafik i huvudsak mellan Östersjön och kontinenten. Bolaget har totalt cirka 800 anställda och omsättningen i 2014 var 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com

Prenumerera

Dokument & länkar