TransAtlantic förvärvar ägandet av RoRofartygen Ortviken, Östrand och Obbola

TransAtlantic förvärvar ägarbolagen till de tre RoRo fartygen Ortviken, Östrand och Obbola.
RoRo-fartygen är sedan tidigare timechartrade till SCA Transforest för deras systemtrafik av skogsprodukter, som går i fasta slingor mellan Östersjön och norra Europa. Timecharteravtalet sträcker sig till 2016. I samband med förvärvet av bolagen refinansieras fartygen vilket innebär att koncernens kassabalans förstärks med cirka 200 miljoner kronor.

- "Det är glädjande att vi genomfört ett övertagande av fartygen. Det kommer att innebära en förbättrad finansiell ställning för koncernen. Fartygen fortsätter att vara en viktig del av vår affärsrelation med SCA Transforest" säger t.f VD Stefan Eliasson i en kommentar.
För ytterligare information kontakta t.f VD Stefan Eliasson tel 0304 - 67 47 00


Rederi AB TransAtlantic är ett ledande svenskt rederi. Verksamheten är indelad i två affärsområden; Offshore/Icebreaking och Industrial Shipping. Fartygsflottan består av 38 fartyg samt tre ankarhanterings-fartyg under beställning med leverans 2010-2011 samt fartyg inchartrade på kortare perioder.
Bolaget har ca 1 100 anställda.  Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap.

 

Om oss

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden samt RoRo och containermatartrafik i huvudsak mellan Östersjön och kontinenten. Bolaget har totalt cirka 800 anställda och omsättningen i 2014 var 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com

Prenumerera

Dokument & länkar