Transatlantic inleder idag återköp av aktier

Styrelsen i Rederi AB Transatlantic (publ) har beslutat att inleda ett återköpsprogram av egna aktier i enlighet med beslut av årsstämman den 23 april 2009. Årsstämman har givit styrelsen bemyndigande om att längst intill nästa årsstämma förvärva egna aktier så att Transatlantics totala innehav uppgår till maximalt 10 procent av bolagets samtliga aktier.

Syftet med återköpsprogrammet är att ge styrelsen möjlighet att anpassa och förbättra kapitalstrukturen för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna, samt för att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella företagsförvärv genom betalning med Bolagets egna aktier.
 
Aktierna kommer att förvärvas på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm till ett pris inom det vid varje tillfälle registrerade kursintervallet. Transatlantic äger för närvarande 504 800 b aktier
 
 
För ytterligare information kontakta VD Anders Källström eller CFO Ola Helgesson, tel 0304 - 67 47 00

Om oss

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden samt RoRo och containermatartrafik i huvudsak mellan Östersjön och kontinenten. Bolaget har totalt cirka 800 anställda och omsättningen i 2014 var 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com

Prenumerera

Dokument & länkar