TransAtlantic påbörjar samarbete med Outokumpu Stainless Oy and Outokumpu Chrome Oy

TransAtlantic har tilldelats ett två-årskontrakt med Outokumpu Stainless Oy och Outokumpu Chrome Oy för transport av import- och exportlast till och från fabriken i Tornio.

Outokumpu är globalt ledande inom tillverkning av rostfria legeringar med hög prestanda och har cirka 40% av marknaden i Europa samt 12% av den globala.

“TransAtlantic var ett naturligt val för oss på grund av dess närvaro i Bottenviken,”säger Pekka Harjuoja, Shipping Manager på Outokumpu. ”Vår konkurrensutsatthet kräver en effektiv och hållbar leveranskedja och TransAtlantic erbjöd den bästa lösningen.”

Outokumpu producerar rostfritt stål i Tornio, Finland samt Krefeld, Bochum, Dillenburg, Dahlebrück och Benrath i Tyskland. Bolaget har också en slutproduktsfabrik i Terneuzen, Nederländerna, en kromgruva samt bedriver ferrokrom-verksamhet i Kemi och Tornio i Finland.

“Jag är väldigt glad att offentliggöra detta nya samarbete där vi blir en av Outokumpus huvudleverantörer av logistik till sjöss,”, säger Heléne Mellquist, VD för TransAtlantics affärsområde Industrial Shipping. “Vi har en stark position i Bottenviken baserat på vår kompetens inom isnavigering och vårt konkurrenskraftiga logistiksystem. Outokumpu kommer att bli en av våra största kunder och vi ser fram emot att utveckla ytterligare affärer tillsammans framöver.”

    
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kommunikationschef Carina Dietmann, TransAtlantic, tele +46 31 763 2334.

    
Rederi AB TransAtlantic (RABT) är ett ledande svenskt rederi med huvudkontor i Göteborg samt ett flertal kontor i Europa. TransAtlantic är indelat i två affärsområden; Viking Supply Ships och Industrial Shipping. Viking Supply Ships, verksamt inom offshore och isbrytning, är även ett helägt dotterbolag till RABT. Affärsområdet Industrial Shipping är indelat i tre divisioner; Bulk, Container och RoRo. Koncernen har cirka 800 anställda och omsättningen för 2012 uppgick till 3 274 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap.
www.rabt.se  

Informationen är sådan som TransAtlantic är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2013 kl. 09.00.

Taggar:

Om oss

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden samt RoRo och containermatartrafik i huvudsak mellan Östersjön och kontinenten. Bolaget har totalt cirka 800 anställda och omsättningen i 2014 var 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com

Prenumerera

Dokument & länkar