TransAtlantic stärker verksamheten för ökad tillväxt

TransAtlantic tar nu ytterligare initiativ för att utveckla sin serviceportfölj, öka försäljningen och stärka organisationen.

Till CCO, försäljningsdirektör, har utsetts Birna Ödefors, nuvarande VD på CMA CGM, som tillträder sin nya tjänst den 15 juni 2013. Birna Ödefors har lång erfarenhet av rederibranschen och har tidigare bland annat varit VD på Samskip.

”Det känns mycket angenämt att få välkomna Birna till TransAtlantic,” säger Heléne Mellquist, VD för TransAtlantics affärsområde Industrial Shipping. ”Birnas bakgrund och gedigna erfarenhet av affärsutveckling går helt i linje med vår inriktning på stärkt försäljningsarbete och vidareutveckling av kundfokus.”

På huvudkontoret i Göteborg etableras också ett nytt kundservice-center och rollen som Customer Service Director tillträds av Sara Markenborg, nuvarande platschef för kontoret i Södertälje. Avsikten är att stänga kontoret i Södertälje och flytta verksamheten till TransAtlantics kontor i Västerås respektive Göteborg. Tre anställda berörs av förändringen och fackliga förhandlingar inleds nästa vecka.

”Detta är ett led i vår tillväxtstrategi med ökat fokus på försäljning i kombination med besparingsåtgärder, ”fortsätter Heléne Mellquist. ”Vi har en begränsad marknad och opererar främst i och runt Östersjön samt norra Europa. Genom att koncentrera verksamheten till färre kontor får vi en större utväxling av våra gemensamma resurser och bättre synergieffekter som gynnar kunden.”

För ytterligare information, vänligen kontakta Kommunikationschef Carina Dietmann, tele 031-763 2334.

Rederi AB TransAtlantic (RABT) är ett ledande svenskt rederi med huvudkontor i Göteborg samt ett flertal kontor i Europa. TransAtlantic är indelat i två affärsområden; Viking Supply Ships och Industrial Shipping. Viking Supply Ships, verksamt inom offshore och isbrytning, är även ett helägt dotterbolag till RABT. Affärsområdet Industrial Shipping är indelat i tre divisioner; Bulk, Container och RoRo. Koncernen har cirka 800 anställda och omsättningen för 2012 uppgick till 3 274 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. www.rabt.se  

Informationen är sådan som TransAtlantic är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2013 kl. 11.30.

Om oss

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden samt RoRo och containermatartrafik i huvudsak mellan Östersjön och kontinenten. Bolaget har totalt cirka 800 anställda och omsättningen i 2014 var 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com

Prenumerera

Dokument & länkar