TransAtlantics fastighet i Skärhamn övertas av Tjörns Sparbank

Våren 2011 beslutades att TransAtlantic skulle flytta sitt huvudkontor från Skärhamn till Göteborg och i slutet av januari i år gick det sista flyttlasset från fastigheten som utgjort TransAtlantics huvudkontor sedan i slutet av 1970-talet, med undantag för några år under 90-talet.

Det står nu klart att nya ägare är Tjörns Sparbank.

- Vi är mycket glada över denna möjlighet, säger Magnus Flyckt, VD för Tjörns Sparbank i Skärhamn. Eftersom vi har växt ur vår nuvarande fastighet har vi varit på jakt efter en större lokal och när nu denna blev ledig såg vi vår chans.

Från den 15 mars har Tjörns Sparbank tillträde till lokalen och därefter kommer banken att påbörja flyttningsarbetet. I höst räknar de med att kunna välkomna sina kunder till sin nya adress.

- Det känns utmärkt att det är ett företag från orten som övertar byggnaden, säger Folke Patriksson, en av grundarna till TransAtlantic och numera vice ordförande i dess styrelse. Nu blir huset till gagn för Tjörnborna, ett hus för allmänheten, och vi önskar Tjörns Sparbank varmt lycka till i sina nya lokaler.

Köpeskillingen för den obelånade fastigheten uppgick till SEK 30 miljoner.
DTZ har varit fastighetsrådgivare.

 
För ytterligare information, vänligen kontakta Informationschef Carina Dietmann, tel 031-763 2334

Rederi AB TransAtlantic är ett ledande svenskt rederi med huvudkontor i Göteborg samt ett flertal kontor i Europa. TransAtlantic är indelat i två affärsområden; Industrial Shipping och Viking Supply Ships. Fartygsflottan består av sammanlagt 62 fartyg och bolaget har cirka 850 anställda. Omsättningen för 2011 uppgick till MSEK 2 989. Affärsområdet Industrial Shipping är uppdelat i fem divisioner; Bulk, Container, RoRo Baltic, Short Sea Bulk och Integrated Logistics. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. www.rabt.se  

Informationen är sådan som TransAtlantic är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 mars 2012 kl. 08.30

Om oss

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden samt RoRo och containermatartrafik i huvudsak mellan Östersjön och kontinenten. Bolaget har totalt cirka 800 anställda och omsättningen i 2014 var 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com

Prenumerera

Dokument & länkar